68201 Uthyrning av bostäder

Huvudgrupper - Näringsgrensindelningen 2008
 
LFASTIGHETSVERKSAMHET
68Fastighetsverksamhet
681Handel med egna fastigheter
6810Handel med egna fastigheter
68100Handel med egna fastigheter
682Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter
6820Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter
68201Uthyrning av bostäder
68202Förvaltning av bostäder och bostadsfastigheter
68209Uthyrning och förvaltning av övriga fastigheter
683Fastighetsförmedling och fastighetsförvaltning på uppdrag
6831Fastighetsförmedling
68310Fastighetsförmedling
6832Fastighetsförvaltning på uppdrag
68320Fastighetsförvaltning på uppdrag

68201 Uthyrning av bostäder

Omfattar:
Uthyrning, underuthyrning och leasing av bostad, bostadsbyggnad eller -fastighet då verksamheten bedrivs av bostadens ägare eller förvaltare, t.ex. fastighetsbolag eller privat person.

Omfattar också:
- drift av delägar- och bostadsrättsbolag

Omfattar inte:
- tillhandahållande av inkvarteringsrum (inkl. semesterstugor) för kortvarig övernattning (55)
- social inkvartering (t.ex. servicehus och -bostäder samt vård-, mödra- och åldringshem med vårdtjänster) (87)

Dela