6020 Planering av TV-program och sändningsverksamhet

Huvudgrupper - Näringsgrensindelningen 2008
 
J INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET
60Planering och sändning av program
601Sändning av radioprogram
6010Sändning av radioprogram
60100Sändning av radioprogram
602Planering av TV-program och sändningsverksamhet
6020Planering av TV-program och sändningsverksamhet
60201Planering av TV-program och sändningsverksamhet (exkl. avgiftsbelagda TV-kanaler)
60202Avgiftsbelagda TV-kanaler

6020 Planering av TV-program och sändningsverksamhet

Denna grupp omfattar programverksamhet för tv-kanaler från inköpta program (t.ex. filmer, dokumentärer), program i egen produktion (t.ex. lokala nyheter, direktsända reportage) eller en kombination av dessa. Det sammanställda programmet kan sändas av den producerande enheten. Programmet kan också produceras för att sändas av utomstående distributör, t.ex. bolag för kabel-tv eller bolag som erbjuder satellit-tv.

En fullständig programverksamhet omfattar produktion av program för allmänna eller specialiserade kanaler (t.ex. nyhets-, sport-, utbildnings- eller ungdomskanaler) och sändning av programmen. Programmen kan vara tillgängliga gratis eller på basis av abonnemang. Kanaler med video-on-demand, VoD ("video på begäran") hör också till denna grupp.

Gruppen omfattar också informationsförmedling som är integrerad i tv-sändning.

Dela