60201 Planering av TV-program och sändningsverksamhet (exkl. avgiftsbelagda TV-kanaler)

Huvudgrupper - Näringsgrensindelningen 2008
 
J INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET
60Planering och sändning av program
601Sändning av radioprogram
6010Sändning av radioprogram
60100Sändning av radioprogram
602Planering av TV-program och sändningsverksamhet
6020Planering av TV-program och sändningsverksamhet
60201Planering av TV-program och sändningsverksamhet (exkl. avgiftsbelagda TV-kanaler)
60202Avgiftsbelagda TV-kanaler

60201 Planering av TV-program och sändningsverksamhet (exkl. avgiftsbelagda TV-kanaler)

Gruppen omfattar programverksamhet som utövas av riksomfattande allmänna kanaler och specialkanaler: produktion och sändning av program.

Omfattar inte:
- avgiftsbelagda tv-kanaler (60202)
- produktion av tv-programinslag (t.ex. filmer, dokumentärprogram, talk-show-program, reklam o.d.) utan sändningsverksamhet (59110)
- programförmedling, dvs. överföring av tv-signal (kabel-tv-nät), också med sammanställning av kanalpaket (61)

Dela