94999 Muualla luokittelemattomat muut järjestöt

Pääluokat - Toimialaluokitus 2008
 
S Muu palvelutoiminta
94 Järjestöjen toiminta
949Muiden järjestöjen toiminta
9491Seurakunnat ja uskonnolliset järjestöt
94910Seurakunnat ja uskonnolliset järjestöt
9492Poliittiset järjestöt
94920Poliittiset järjestöt
9499Muut järjestöt
94991Tutkimusta ja kulttuuria palvelevat järjestöt
94999Muualla luokittelemattomat muut järjestöt

94999 Muualla luokittelemattomat muut järjestöt

Tähän kuuluu:
- sellaisten järjestöjen toiminta, jotka edistävät yhteistä asiaa yleisen koulutuksen, mielipidevaikuttamisen, varojen keräyksen yms. välityksellä:
- ympäristönsuojelu- ja ekologiset liikkeet, eläinsuojeluyhdistykset
- yhteiskunnallisia palveluja ja koulutusta tukevat järjestöt, kuten koulujen tuki- ja vanhempainyhdistykset
- erityisryhmien asioita ajavat ja niiden asemaa parantavat järjestöt, kuten vammais-, potilas-, eläkeläis- ja etnisten ja vähemmistöryhmien järjestöt
- nais- ja miesasiajärjestöt
- isänmaalliset järjestöt, ml. sotaveteraani- ja maanpuolustusjärjestöt
- humanitaariset ja rauhanjärjestöt, ystävyysseurat
- kansalaisaloite- ja protestiliikkeet
- asukas-, kiinteistö- ja kotiseutuyhdistykset
- kuluttajien neuvontajärjestöt
- auto- ja moottoriajoneuvoharrastukseen liittyvät yhdistykset
- Lions- ja rotary-klubit, Zonta-yhdistykset yms.
- nuorisojärjestöt, opiskelijayhdistykset, kerhot ja osakunnat, partiolippukunnat jne.
- kulttuuri-, viihde- tai harrastustoimintaa (muuta kuin urheilua) tarjoavat yhdistykset, esim. runo-, kirjallisuus-, historialliset, puutarhanhoito-, valokuvaus-, musiikki-, taide-, käsityö- ja keräilykerhot, sosiaaliset klubit jne.

Tähän ei kuulu:
- poliittisiin puolueisiin liittyvien järjestöjen toiminta (94920)
- hyväntekeväisyystyö, kuten varojen kerääminen sosiaalityöhön (88999)
- sosiaalipalveluja ylläpitävät yhdistykset (87, 88)
- ammatillisten taiteilijaryhmien toiminta (900)
- urheiluseurojen ja muiden urheilujärjestöjen toiminta (93120, 93190)
- ammattialajärjestöt (94120)
- elokuvakerhot (59140)
- kirjakerhot (47911)
- kuorojen toiminta (90010)