8 Muut

Pääluokat - Tulonjakotilaston sosioekonomisen aseman luokitus
 
8Muut
80Omaa kotitaloutta hoitavat
81Pitkäaikaistyöttömät
82Muualla luokittelemattomat
99Sosioekonominen asema tuntematon

Jaa