Seutukunnat

Luokituksen kuvaus

Käyttötarkoitus

Tilastoissa käytettävien alueluokitusten tarkoituksena on ilmiöiden alueellisten vaihtelujen ja aluerakenteen kuvaaminen. Useimpien alueluokitusten tapaan seutukuntajako perustuu hallinnolliseen aluejakoon.

Seutukuntajako otettiin käyttöön vuonna 1994 aluekehityslakien perusjaoksi (Laki alueiden kehittämisestä 1135/93). Seutukuntien muodostamisen kriteereinä on käytetty pääasiassa kuntien välistä yhteistyötä ja työssäkäyntiä. Sisäasiainministeriö vahvistaa seutukuntajaon, mutta seutukunnat päättävät itse nimistään. Sisäasiainministeriö ja Tilastokeskus ovat sopineet käytettävistä seutukuntatunnuksista.

Kunnat, seutukunnat, maakunnat ja tilastollinen kuntaryhmitys ovat ensisijaiset Suomen tilastotoimessa käytettävät alueluokitukset. Muita yleisiä tilastoissa käytettäviä kuntapohjaisia alueluokituksia ovat suuralueet, aluehallintovirastot (AVI) ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY -keskukset). Kuntatyypittelyjä ovat mm. kalleus-, kantokyky-, kielisuhde- ja kuntamuotoluokitus.

Muutokset edellisestä versiosta

Seutukuntamuutokset 1.1.2013

Nilsiä (534) liittyi Kuopioon (297), jolloin entisen Nilsiän kunnan alue siirtyi Koillis-Savon seutukunnasta (113) Kuopion seutukuntaan (112).

Suomenniemi (775) liittyi Mikkeliin (491), jolloin entisen Suomenniemen kunnan alue siirtyi Lappeenrannan seutukunnasta (091) Mikkelin seutukuntaan (101).

Yli-Ii (972) liittyi Ouluun (564), jolloin entisen Yli-Iin kunnan alue siirtyi Oulunkaaren seutukunnasta (173) Oulun seutukuntaan (171).

Kiikoinen (254) liittyi Sastamalaan (790), jolloin entisen Kiikoisen kunnan alue siirtyi Pohjois-Satakunnan seutukunnasta (044) Lounais-Pirkanmaan seutukuntaan (068).

Vähäkyrö (942) liittyi Vaasaan (905), jolloin entisen Vähänkyrön kunnan alue siirtyi Kyrönmaan seutukunnasta (151) Vaasan seutukuntaan (152).

Seutukuntien määrä pysyy ennallaan ja niitä on Manner-Suomessa 67.

Ei muutoksia 1.1.2012.

Seutukuntamuutokset 1.1.2011:

Rantasalmi (681) siirtyi Pieksämäen seutukunnasta (105) Savonlinnan seu-tukuntaan (103).

Sipoo (753) siirtyi Porvoon seutukunnasta (201) Helsingin seutukuntaan (011).
Itä-Uudenmaan maakunnan (20) yhdistyessä Uudenmaan maakuntaan (01) Porvoon seutukunnan (201) numero muuttuu 015:ksi ja Loviisan seutukun-nan (202) numero muuttuu 016:ksi.

Kuhmalahti (289) liitettiin Kangasalaan (211), jolloin entisen Kuhmalahden kunnan alue siirtyi Kaakkois-Pirkanmaan seutukunnasta (062) Tampereen seutukuntaan (064).

Pälkäne (635) siirtyi Kaakkois-Pirkanmaan seutukunnasta (062) Tampereen seutukuntaan (064).

Näiden kahden muutoksen myötä Kaakkois-Pirkanmaan seutukunta (062) lakkautetaan.

Viimeisimmät muutokset (1.1.2010):

Himanka (095) liitettiin Kalajoen kuntaan (208), jolloin entisen Himangan kunnan alue siirtyi Kokkolan seutukunnasta (162) Ylivieskan seutukuntaan (177).

Orivesi (562) siirtyi Ylä-Pirkanmaan seutukunnasta (069) Tampereen seutukuntaan (064).

Hämeenkyrö (108) siirtyi Luoteis-Pirkanmaan seutukunnasta (061) Tampereen seutukuntaan (064).

Juuka (176) siirtyi Pielisen Karjalan seutukunnasta (125) Joensuun seutukuntaan (122).

Heinola (111), Sysmä (781) ja Hartola (081) siirtyivät Heinolan seutukunnasta (072) Lahden seutukuntaan (071), jolloin Heinolan seutukunta lakkaa olemasta.

Siikalatvan seutukunnan (175) nimi muuttui Haapaveden-Siikalatvan seutukunnaksi. Seutukuntanumero pysyi muuttumattomana.

Seutukunnan 153 nimi on Sydösterbotten.