Paluu


Sektoriluokitus 2012

 
S.1 Koko kansantalous
 
S.11 Yritykset
S.111 Yritykset pl. asuntoyhteisöt
S.11101 Julkiset yritykset pl. asuntoyhteisöt
S.11102 Yksityiset kotimaiset yritykset pl. asuntoyhteisöt
S.11103 Ulkomaisomisteiset yritykset pl. asuntoyhteisöt
S.112 Asuntoyhteisöt
S.1121 Asunto-osakeyhtiöt
S.11211 Asunto-osakeyhtiöt, julkiset
S.11212 Asunto-osakeyhtiöt, yksityiset kotimaiset
S.11213 Asunto-osakeyhtiöt, ulkomaisomisteiset
S.1122 Muut asuntoyhteisöt
S.11221 Muut asuntoyhteisöt, julkiset
S.11222 Muut asuntoyhteisöt, yksityiset kotimaiset
S.11223 Muut asuntoyhteisöt, ulkomaisomisteiset
 
S.12 Rahoitus- ja vakuutuslaitokset
 
S.121-S.123 Rahalaitokset
S.121 Keskuspankki
S.122 Muut rahalaitokset
S.1221 Talletuspankit
S.12211 Talletuspankit, julkiset
S.12212 Talletuspankit, yksityiset kotimaiset
S.12213 Talletuspankit, ulkomaisomisteiset
S.1222 Muut luottolaitokset
S.12221 Muut luottolaitokset, julkiset
S.12222 Muut luottolaitokset, yksityiset kotimaiset
S.12223 Muut luottolaitokset, ulkomaisomisteiset
S.1223 Muut rahalaitokset kuin luottolaitokset
S.12231 Muut rahalaitokset kuin luottolaitokset, julkiset
S.12232 Muut rahalaitokset kuin luottolaitokset, yksityiset kotimaiset
S.12233 Muut rahalaitokset kuin luottolaitokset, ulkomaisomisteiset
S.123 Rahamarkkinarahastot
 
S.124-S.127 Muut rahoituslaitokset
S.124 Yhteissijoitusyritykset pl. rahamarkkinarahastot
S.1241 Sijoitusrahastot (UCITS)
S.1242 Muut yhteissijoitusyritykset
S.125 Muut rahoituksen välittäjät
S.12501 Muut rahoituksen välittäjät, julkiset
S.12502 Muut rahoituksen välittäjät, yksityiset kotimaiset
S.12503 Muut rahoituksen välittäjät, ulkomaisomisteiset
S.126 Rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset
S.12601 Rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset, julkiset
S.12602 Rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset, yksityiset kotimaiset
S.12603 Rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset, ulkomaisomisteiset
S.127 Konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat
S.12701 Konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat, julkiset
S.12702 Konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat, yksityiset kotimaiset
S.12703 Konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat, ulkomaisomisteiset
 
S.128-S.129 Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot
S.128 Vakuutuslaitokset
S.12801 Vakuutuslaitokset, julkiset
S.12802 Vakuutuslaitokset, yksityiset kotimaiset
S.12803 Vakuutuslaitokset, ulkomaisomisteiset
S.129 Eläkerahastot
 
S.13 Julkisyhteisöt
S.1311 Valtionhallinto
S.13111 Valtion budjettitalous
S.13119 Muut valtionhallinnon yksiköt
S.1312 Osavaltiohallinto (ei käytössä Suomessa)
S.1313 Paikallishallinto
S.13131 Kunnat
S.13132 Kuntayhtymät
S.13133 Ahvenanmaan maakunnan hallitus
S.13139 Muut paikallishallinnon yksiköt
S.1314 Sosiaaliturvarahastot
S.13141 Työeläkelaitokset
S.13149 Muut sosiaaliturvarahastot
 
S.14 Kotitaloudet
S.141 Työnantaja- ja muut elinkeinonharjoittajien kotitaloudet
S.143 Palkansaajakotitaloudet
S.144 Omaisuustulojen ja tulonsiirtojen saajakotitaloudet
S.1441 Omaisuustulojen saajakotitaloudet
S.1442 Eläkkeensaajakotitaloudet
S.1443 Muiden tulonsiirtojen saajakotitaloudet
 
S.15 Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt
 
S.2 Ulkomaat
 
S.21 Euroopan unionin jäsenvaltiot ja toimielimet
S.211 Euroopan unionin jäsenvaltiot
S.2111 Euroalueen jäsenvaltiot
S.2112 Euroalueen ulkopuoliset jäsenvaltiot
S.212 Euroopan unionin toimielimet
S.2121 Euroopan keskuspankki (EKP)
S.2122 Euroopan unionin toimielimet pl. EKP
 
S.22 Euroopan unionin ulkopuoliset valtiot ja kansainväliset järjestöt

Paluu