Maakunnat 2008

Luokituksen kuvaus

Käyttötarkoitus

Tilastoissa käytettävien alueluokitusten tarkoituksena on ilmiöiden alueellisten vaihtelujen ja aluerakenteen kuvaaminen. Useimpien alueluokitusten tapaan maakuntajako perustuu hallinnolliseen aluejakoon. Valtioneuvosto päätti maakuntajaosta kesällä 1992.

Syyskuusta 1997 lähtien maakuntien ja niitä edustavien maakuntien liittojen alueet ovat yhteneväiset. Maakuntien liitot huolehtivat alueensa kuntien edunvalvonnasta ja vastaavat toimialueensa alueellisesta kehittämisestä. Valtioneuvoston periaatepäätöksen (6.2.1997) mukaan maakunnan liittojen aluejako otettiin valtion aluehallintoviranomaisten aluejakojen pohjaksi.

Maakuntien nimet

Valtioneuvosto vahvisti 26.2.1998 tekemällään päätöksellä maakuntien nimet suomeksi ja ruotsiksi. Päätös tuli voimaan 1.3.1998. Maakuntien liittojen nimet vastaavat 1.1.1999 lähtien maakuntien nimiä Hämeen liittoa lukuunottamatta.

Sisäasiainministeriössä on laadittu suositus (joulukuu 1998) maakuntien nimien vastineiksi englanniksi, saksaksi ja ranskaksi. Pääperiaatteen mukaan käytetään maakuntien kansallisia nimiä. Poikkeuksia ovat kuitenkin Lappi, Pohjanmaa, Keski-Suomi ja Karjala, joilla on jo vakiintuneet vieraskieliset vastineet. Pohjoismaisissa kielissä käytetään maakunnan ruotsinkielistä nimeä.

Jos nimeen on tarpeen yhdistää yleiskäsitteenä sana maakunta, on rakenne silloin ruotsiksi ja englanniksi seuraava: Etelä-Pohjanmaan maakunta - landskapet Södra Österbotten - (the) region of South Ostrobothnia.

Muutokset edellisestä versiosta

1.1.2007 Längelmäen (443) lakkauttamisen seurauksena maakuntaraja muuttuu, kun osa Längelmäen alueesta siirtyy Pirkanmaasta (06) Keski-Suomen maakuntaan (13). Längelmäen alueet liitetään Jämsään (182, Keski-Suomi) ja Oriveteen (562, Pirkanmaa). Oriveteen liitettävä alue on 300 neliökilometrin laajuinen, Jämsään liitettävä puolestaan 197,6 km2. Vuoden 2004 tilanteen mukaisen väkilukutiedon mukaan Jämsään liitettävälle alueelle siirtyy 64% (1088 henkilöä) ja Oriveteen liitettävälle alueelle 36% (612 henkilöä) nykyisen Längelmäen kunnan asukkaista.

1.1.2005 Punkalaidun (619) siirtyi Satakunnan maakunnasta (04) Pirkanmaan maakuntaan (06). Muutos huomioidaan kansallisella tasolla tuotettavissa tilastoissa. Eurostatille toimitettavissa tilastoissa muutosta ei huomioida, koska sinne tiedot toimitetaan NUTS-luokituksen mukaisesti. (NUTS on EU:n yhteinen tilastollisten alueiden luokitus, jota päivitetään enintään kolmen vuoden välein.)

1.1.2002 Kangaslampi (212) siirtyi Etelä-Savon maakunnasta (10) Pohjois-Savon maakuntaan (11).

1.1.2001 kuntaliitoksen johdosta Kuoreveden (299) liittyessä Jämsään (182) entisen Kuoreveden kunnan osa siirtyy Pirkanmaan maakunnasta Keski-Suomen maakuntaan.

1.3.1998 maakunnat saivat viralliset nimet. Kaksi maakuntaa vaihtoi tässä yhteydessä nimeä:

Hämeen maakunnan (05) uusi nimi on Kanta-Häme.
Vaasan rannikkoseudun (15) uusi nimi on Pohjanmaa.

Tilastojulkaisut

Kunnat ja kuntapohjaiset aluejaot. Tilastokeskus, Käsikirjoja 28.