Kansainvälinen koulutusluokitus ISCED 2011

Lisätietoja

Nimi: Mika Witting
Puhelin: 029 551 3571
Sähköposti: mika.witting@tilastokeskus.fi