54 Suojelu- ja vartiointityöntekijät

Pääluokat - Ammattiluokitus 2010
 
5 Palvelu- ja myyntityöntekijät
54Suojelu- ja vartiointityöntekijät
541Suojelu- ja vartiointityöntekijät
5411Palomiehet
5412Poliisit
5413Vanginvartijat
5414Vartijat
5419Muut suojelu- ja vartiointityöntekijät

54 Suojelu- ja vartiointityöntekijät

Suojelevat ihmisiä ja omaisuutta tulipaloilta ja muilta vaaroilta, ylläpitävät lakia ja järjestystä, valvovat lakien ja määräysten täytäntöönpanoa. Suoriutuminen useimmissa tämän 2-numerotason ammateissa edellyttää ISCOn taitotason kaksi valmiuksia.

Tehtäviin kuuluu yleensä: tulipalojen ennaltaehkäiseminen ja sammuttaminen, ihmisten pelastaminen palavista rakennuksista, onnettomuuspaikoilta ja muista vaaratilanteista; lain ja järjestyksen ylläpitäminen, lakien ja määräysten noudattamisen valvonta, partiointi julkisissa paikoissa, rikkeistä tai rikoksista epäiltyjen kiinniottaminen; liikenteen ohjaaminen ja pelastustoimien johtaminen onnettomuuspaikoilla; vankien vartioiminen vankiloissa sekä järjestyksen ylläpitäminen vankiloissa, koulukodeissa ja rangaistuslaitoksissa; kiinteistöjen vartiointi ja valvonta niiden suojelemiseksi varkauksilta ja ilkivallalta; kulunvalvonta ja järjestyksen ylläpitäminen laitoksissa; järjestyksen ylläpitäminen yleisötapahtumissa. Toimenkuvaan voi sisältyä työnjohtotehtäviä.


Tähän kuuluu:
- 541 Suojelu- ja vartiointityöntekijät

Tähän kuuluu myös:


Tähän ei kuulu: