35 Informaatio- ja tietoliikenneteknologian asiantuntijat

Pääluokat - Ammattiluokitus 2010
 
3 Asiantuntijat
35Informaatio- ja tietoliikenneteknologian asiantuntijat
351Informaatio- ja tietoliikenneteknologian teknikot sekä käyttäjätukihenkilöt
3511Käytön operaattorit
3512Käytön tukihenkilöt
3513Tietoverkkoteknikot
3514Webmasterit ja -teknikot
352Teleliikenne- sekä radio- ja tv-teknikot
3521Lähetys- ja audiovisuaaliteknikot
3522Televiestinnän tekniset asiantuntijat

35 Informaatio- ja tietoliikenneteknologian asiantuntijat

Tarjoavat tieto- ja tietoliikennejärjestelmien ja -verkkojen päivittäiseen toimintaan liittyvää tukea ja toteuttavat televiestintään, äänen ja kuvan lähettämiseen ja muuntyyppiseen televiestinnän tiedonsiirtoon liittyviä teknisiä tehtäviä. Suoriutuminen useimmissa tämän 2-numerotason ammateissa edellyttää ISCOn taitotason kolme valmiuksia.

Tehtäviin kuuluu yleensä: tieto- ja viestintäjärjestelmien käyttäjien avustaminen, uusien ohjelmien ja laitteiden asentaminen, verkkojärjestelmien ja muiden tietoliikennejärjestelmien perustaminen, käyttäminen ja ylläpito; Internet- ja intranet-sivustojen tai verkkopalvelinlaitteiden tai -ohjelmistojen asentaminen, valvonta ja tukeminen, verkkosivujen muokkaaminen, verkkopalvelinten tiedostojen varmuuskopiointiin ja palauttamiseen liittyvien toimien tekeminen; äänen tallentamiseen ja kuva- ja äänitallenteiden muokkaukseen ja miksaukseen tarkoitettujen laitteiden hallinta; radio- ja TV-ohjelmien toteutukseen liittyvien lähetys- ja satelliittijärjestelmien ja näihin liittyvien tiedonsiirtojärjestelmien hallinta ja ylläpito, maalla, merellä ja ilmassa käytettävien radioviestintäjärjestelmien, satelliittipalveluiden ja monikanavajärjestelmien hallinta ja ylläpito; tietokonejärjestelmien ja televiestintälaitteiden tutkimukseen ja kehitykseen sekä testaamiseen liittyvän teknisen tuen tarjoaminen, virtapiirien suunnitelmien laatiminen sekä tietoliikennejärjestelmien valmistamisen, hyödyntämisen, ylläpidon ja korjauksen tekninen valvonta.


Tähän kuuluu:
- 351 Informaatio- ja tietoliikenneteknologin teknikot sekä käyttäjätukihenkilöt
- 352 Teleliikenne- sekä radio- ja tv-teknikot

Tähän kuuluu myös:


Tähän ei kuulu: