31 Luonnontieteiden ja tekniikan asiantuntijat

Pääluokat - Ammattiluokitus 2010
 
3 Asiantuntijat
31Luonnontieteiden ja tekniikan asiantuntijat
311Fysiikan, kemian ja teknisten alojen asiantuntijat
312Työnjohtajat kaivos-, teollisuus- ja rakennustoiminnassa
313Prosessinvalvonnan asiantuntijat
314Biotieteiden asiantuntijat
315Laiva-, lento- ja satamaliikenteen päälliköt ja ohjaajat

31 Luonnontieteiden ja tekniikan asiantuntijat

Hoitavat teknisiä tehtäviä, jotka liittyvät luonnontieteelliseen ja insinööritieteelliseen tutkimukseen ja niiden operationaalisiin menetelmiin. Ohjaavat ja valvovat teknisesti ja operationaalisesti kaivostoiminnan, teollisuuden ja rakentamisen toimintoja sekä käyttävät teknisiä laitteita mukaan lukien lentokoneita ja laivoja. Suoriutuminen useimmissa tämän 2-numerotason ammateissa edellyttää ISCOn taitotason kolme valmiuksia.

Tehtäviin kuuluu yleensä: instrumenttien ja laitteiden käynnistäminen, valvonta ja käyttö sekä järjestelmien kokeileminen, testaaminen ja valvominen; näytteiden kerääminen ja testaaminen; havaintojen tallentaminen ja aineiston analysointi; työpiirustusten ja kaavioiden laatiminen, uudistaminen ja tulkitseminen; toisten työntekijöiden työn koordinointi, ohjaaminen, valvominen ja aikataulujen laatiminen; kytkintaulujen, automatisoitujen tarkkailujärjestelmien sekä monitoimisten prosessinvalvontalaitteiden käyttö ja valvominen; laivojen, lentokoneiden yms. liikkumisen ja toimintojen turvallisuutta ja tehokkuutta varmistavien teknisten tehtävien hoitaminen.


Tähän kuuluu:
- 311 Fysiikan, kemian ja teknisten alojen asiantuntijat
- 312 Työnjohtajat kaivos-, teollisuus- ja rakennustoiminnassa
- 313 Prosessinvalvonnan asiantuntijat
- 314 Biotieteiden asiantuntijat
- 315 Laiva-, lento- ja satamaliikenteen päälliköt ja ohjaajat

Tähän kuuluu myös:


Tähän ei kuulu: