2 Erityisasiantuntijat

Pääluokat - Ammattiluokitus 2010
 
2Erityisasiantuntijat
21Luonnontieteiden ja tekniikan erityisasiantuntijat
22Terveydenhuollon erityisasiantuntijat
23Opettajat ja muut opetusalan erityisasiantuntijat
24Liike-elämän ja hallinnon erityisasiantuntijat
25Tieto- ja viestintäteknologian erityisasiantuntijat
26Lainopilliset, sosiaalialan ja kulttuurialan erityisasiantuntijat

2 Erityisasiantuntijat

Lisäävät olemassa olevan tietämystä, soveltavat tieteellistä tietoa tai taiteellisia konsepteja ja teorioita, hoitavat järjestelmällisesti opetusta. Tehtävät voivat käsittää useampia edellä mainituista. Suoriutuminen useimmissa tämän pääluokan ammateissa edellyttää ISCO:n taitotason neljä valmiuksia.

Tehtäviin kuuluu yleensä: analyysien ja tutkimusten tekeminen sekä konseptien, teorioiden ja toimintamenetelmien kehittäminen; olemassa olevan tietämyksen soveltaminen elotonta luontoa tutkiviin tieteisiin, biotieteisiin sekä yhteiskunta- ja humanistisia tieteitä koskeviin asioihin sekä niihin liittyvä neuvonta; yhden tai useamman tieteenalan teorian ja käytännön opettaminen eri koulutustasoilla, erilaisten liiketoiminta-, lainopillisten ja sosiaalipalvelujen antaminen; taideteosten ja taiteen luominen ja esittäminen; hengellisen opastuksen tarjoaminen; tieteellisten tekstien ja raporttien laatiminen. Toimenkuvaan voi sisältyä toisten työntekijöiden johtamista.


Tähän kuuluu:
- 21 Luonnontieteiden ja tekniikan erityisasiantuntijat
- 22 Terveydenhuollon erityisasiantuntijat
- 23 Opettajat ja muut opetusalan erityisasiantuntijat
- 24 Liike-elämän ja hallinnon erityisasiantuntijat
- 25 Tieto- ja viestintäteknologian erityisasiantuntijat
- 26 Lainopilliset, sosiaalialan ja kulttuurialan erityisasiantuntijat

Tähän kuuluu myös:


Tähän ei kuulu: