EU:n tilastosäädökset

EU:n tilastosäädökset ovat yleisimmin neuvoston ja parlamentin asetuksia, joita täydennetään komission asetuksilla. Ne koskevat EU-maiden tilastojen yhdenmukaistamista, kuten luokituksia ja muita tilastostandardeja sekä komissiolle toimitettavia tietoja ja noudatettavia aikatauluja.

Keskeinen toimintaa ohjaava asiakirja on Euroopan parlamentin ja neuvoston hyväksymä monivuotinen tilasto-ohjelma (pdf), jonka pohjalta komissio laatii vuotuisen työohjelman. Laatiessaan tilasto-ohjelman mukaisia tilastoja EU-maiden tilastovirastojen sekä EU:n tilastoviraston Eurostatin on sovellettava EU:n tilastolakia (pdf). Ylikansallisena säädöksenä se ohittaa kansallisen tilastolain, mutta käytännössä sen ja Suomen oman tilastolain välillä ei ole ristiriitoja. 

Eurostat on laatinut EU:n tilastolaista oppaan "Legal framework for European Statistics - The Statistical Law" (pdf).