Begrepp
Ägaruttag från kvasi-bolag


Ägaruttag från kvasibolag består av de belopp som företagarna faktiskt tar ut för eget bruk ur vinsterna i de kvasibolag de äger.Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig

Källorganisation

  • EU

Jaa