Begrepp
Underhållskostnad


Underhållskostnader är kostnader som föranleds av fastighetsskötsel och underhåll, t.ex. fastighetens alla kostnader för service, el, uppvärmning, vattenförbrukning och avfallshantering.Defintionens giltighetstid

  • Giltig

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa