Begrepp
Allmän skilsmässofrekvens


Med den allmänna skilsmässofrekvensen avses antalet äktenskapsskillnader per 1 000 personer i hela befolkningens medelfolkmängd.Defintionens giltighetstid

  • Giltig

Källorganisation

  • IUSSP

Närbegrepp


Jaa