Ulkomainen suora emo

Ulkomainen suora emo on ulkomainen yritys, jolla on suoraan yli 50 prosentin osuus kotimaisen emoyrityksen äänivallasta. Vrt. ulkomainen välitön omistajataho.

Määritelmää käyttävät tilastot

Jaa