Käsitteet
Työvoimaosuus


Työvoimaan kuuluvien prosenttiosuus samanikäisestä väestöstä.Määritelmää käyttävät tilastot

Aihealue

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa oleva

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Lähikäsitteet


Jaa