Begrepp
Förändringar i totalproduktiviteten


I såväl statens som i kommunernas och samkommunernas produktivitetsstatistik definieras förändringen i totalproduktiviteten som kvoten av förändringen i produktionen och förändringen i den totala insatsen.Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa