Begrepp
Mångkulturcentrum


Ett mångkulturcentrum är en mötesplats för invandrare och etniska minoriteter, som fungerar som evenemangsplats för olika mångkulturella tillställningar och utställningar osv. Mångkulturcentrumet förmedlar också information om olika kulturer. Syftet med ett mångkulturcentrum är dessutom att främja växelverkan mellan majoritetsbefolkningen och etniska minoriteter och lyfta fram minoritetskulturer.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa