Begrepp
Marknadsföringsinnovation


En marknadsföringsinnovation är en ny marknadsföringsmetod som företaget tagit i bruk (en marknadsföringsidé eller -strategi), som avsevärt skiljer sig från företagets tidigare marknadsföringsmetod och som företaget inte har använt tidigare. En marknadsföringsinnovation förutsätter avsevärda ändringar i utformningen av produkten (designen) eller förpackningen, produktplaceringen, säljfrämjandet eller prissättningen.

Säsongartade, regelbundna eller annars rutinmässiga förändringar i marknadsföringsmetoderna är inte marknadsföringsinnovationer.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • OECD

Jaa