Begrepp
Kondenskraft


Elenergi som produceras i en process som bygger på kondensering av ånga med hjälp av kylvatten och där man inte utnyttjar ångans värmeenergi.Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa