Handelns lagerstatistik

I enkäten för handelns lagerstatistik ber man varje kvartal omkring 300 företag ange värdet på lagren i slutet av ifrågavarande kvartal. Värdet på lagren anges efter lagertyp: Ämnen och varor, bränslen och smörjmedel, halvfärdiga arbeten, fabrikat och handelsvaror.

Statistik där definitionen används

Dela