Käsitteet
ICT-tavara


ICT-tavara = tieto- ja viestintätekniikkatuote

OECD:n suositus vuodelta 2003 (http://www.oecd.org/dataoecd/5/61/22343094.pdf) perustuu kansainväliseen tullinimikkeistöön (HS). Suosituksen taustalla on sama rajaus kuin ICT-sektorin taustalla. Nimikkeistö perustuu ns. laajaan sovellukseen, kuten ICT-sektoriluokituskin.

Nimikkeistö jakaantuu seuraaviin pääryhmiin:
-televiestintävälineet
-tietokone- yms. välineet
-elektroniset komponentit
-audio- ja videovälineet
-muut ICT-tavarat.Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • OECD

Jaa