Upplåtelseform

Indelningen av bostäder enligt upplåtelseform är följande:

Ägarbostad

  • bostadsinnehavaren äger huset
  • bostadsinnehavaren äger bostadsaktierna

Hyresbostad:

  • aravabostad
  • räntestödshyresbostad
  • annan hyresbostad

Bostadsrättsbostad

Annan upplåtelseform:

  • t.ex. sytning, släktskap

Okänd upplåtelseform

I statistiken över bostadsbeståndet har upplåtelseform i huvudsak bara definierats för bostäder med stadigvarande boende.

Statistik där definitionen används

Dela