Begrepp
Energiintensitet


Energiintensiteten definieras som den totala energianvändningen i relation till bruttonationalprodukten.Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Närbegrepp


Jaa