Annan personalutbildning

Annan personalutbildning än i kursform:

  • inplanerade utbildnings-, orienterings- eller praktikperioder, då man använder vanliga arbetsredskap antingen på arbetsplatsen eller i arbetssituationen
  • inplanerade inlärningsperioder med hjälp av arbetsrotation, arbetstagarutbyten eller utbildningskommendering
  • deltagande i studiegrupper eller kvalitetscirklar
  • självstudier och distansstudier med hjälp av ljud- och videokassetter, korrespondenskurser, datorstödda studier (inkl. studier på internet) eller någon annan form av självstudier eller distansstudier som genomförs med hjälp av en utbildningscentral
  • undervisning på konferenser, föreläsningar och seminarier samt i workshopar, som arbetstagarna deltar i för att lära sig/få utbildning.

Statistik där definitionen används

Dela