Käsitteet
Avainkategoria


Kansallisessa inventaariossa priorisoitava kategoria, koska sillä on huomattava vaikutus maan kasvihuonekaasujen kokonaispäästöihin joko päästöjen määrän, kehityksen tai molempien vuoksi.Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa oleva

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa