Begrepp
AMNE


Activities of multinational enterprises. Mätare som beskriver multinationella företags verksamhet och roll överlag oberoende av om den finansieras av en utländsk investerare eller inte (jfr direkt investering).Defintionens giltighetstid

  • Giltig

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa