Käsitteet
Ammattimainen liikenne


Ihmisten tai tavaroiden kuljettaminen maksua vastaan eli luvanvarainen liikenne.Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa oleva

Lähdeorganisaatio

  • EU

Lähikäsitteet


Jaa