Begrepp
Fordonsbestånd


Till fordonsbeståndet hör alla vägtrafikfordon som omfattas av registreringsskyldighet och som är införda i ett register.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig

Källorganisation

  • AKE

Jaa