Trafiksäkerhetsverket Trafi

Trafiksäkerhetsverket Trafi är en förvaltnings-, service- och informationscentral inom kommunikationministeriets verksamhetssektor. Trafis centrala uppgifter är:

  • registrering av fordon
  • årlig beskattning av fordon
  • övervakning av besiktningsverksamheten
  • organisation av förarexamen
  • registrering av körkort
  • informationsservice om fordonstrafik

Statistik där definitionen används

Dela