Lisäpalvelut yrityksille

Tiedonkeruupalvelu yrityksille | Vapautuspyyntö | Yritystiedonkeruiden luokituspalvelu | Automatisoitu tiedonkeruu | Verkkoharavointi | Tiedonantajapalaute | Suomi.fi-tunnistautuminen | Eräpäiväkalenteri

Tilastokeskuksen tiedonkeruut jatkuvat myös koronaepidemian aikana

Tutustu yritys- ja yhteisövastaajien ohjeisiin.

Tiedonkeruupalvelu yrityksille

Tilastokeskus tarjoaa yrityksille palvelua, josta selviää, missä Tilastokeskuksen tiedonkeruissa yritys on tai on ollut mukana. Tiedottamalla yrityksille tulevista tiedonkeruista, niiden ajankohdista ja niissä tapahtuvista muutoksista helpotetaan tiedonkeruisiin valmistautumista ja vastaamista. Palvelun avulla parannetaan myös vastausten laatua.

Palvelussa on tiedonkeruita vuodesta 2006 alkaen ja uudet tiedonkeruut lisätään palveluun sitä mukaa kun tiedonkeruun otos poimitaan.

Palvelun käyttö edellyttää, että yritys tilaa sitä varten omat käyttäjätunnukset. Tunnuksia tilattaessa on ilmoitettava yrityksen y-tunnus, nimi, yhteystiedot sekä yrityksen yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot.

Tunnukset saa tilaamalla sähköpostitse osoitteesta yritystiedonkeruut@tilastokeskus.fi

Lisätietoja tiedonkeruupalvelusta yrityksille saat myös seuraavilta henkilöiltä:

Satu Viik  029 551 2942
Hele Eloranta 029 551 2748
Kirjaudu palveluun

Vapautuspyyntö

Tiedonantovelvollisuus

Tilastokeskus kerää tietoja suoraan tiedonantajilta vain silloin, kun tarvittavia tietoja ei ole muutoin saatavilla. Vastaamalla tiedonantaja auttaa tuottamaan korkeatasoisia tilastoja päätöksenteon, tutkimuksen ja yhteiskunnallisen keskustelun tueksi. Velvollisuus vastata tiedonkeruisiin perustuu tilastolain (280/2004) 14 ja 15 §:ään.

Apua vastaamiseen

Tiedonkeruiden asiantuntijat auttavat tarvittaessa vastaamisessa ja voivat joissain tapauksissa antaa lisäaikaa vastaamiselle tai ottaa vastaan tiedonkeruuseen liittyviä tietoja. Heihin voi olla yhteydessä puhelimitse tai sähköpostitse. Heiltä saa myös lisätietoa tiedonantovelvollisuudesta ja siitä vapauttamisesta. Yhteystiedot löytyvät tiedonkeruun saatekirjeestä ja kotisivulta.

Tiedonantovelvollisuudesta vapauttaminen

Tiedonantajilla on oikeus tilastolain 8 §:n nojalla hakea vapautusta tiedonantovelvollisuudesta kokonaan tai osittain, jos tietojen antamisesta aiheutuu tiedonantajalle kohtuutonta haittaa, eikä vapauttaminen oleellisesti vaikeuta tilaston laatimista eikä tilastojen luotettavuus ja käytettävyys olennaisesti heikkene. Kohtuuton haitta tarkoittaa tiedonantajan poikkeavaa asemaa suhteessa muihin tiedonantajiin.

Tiedonantovelvollisuudesta ei voida myöntää vapautusta yrityksen resurssipulan, kiireiden eikä tietojen antamisesta johtuvan mahdollisen vaikeuden tai muiden vastaavien seikkojen takia. Mahdollinen vapautus on aina tiedonkeruukohtainen ja määräaikainen. Tiedonantajan suositellaan olevan yhteydessä Tilastokeskukseen ennen vapautuslomakkeen täyttämistä.

Yritys tai yhteisö voi hakea vapautusta tiedonantovelvollisuudesta oheisella lomakkeella (pdf). Selaimesi ei välttämättä tue lomakkeen täyttöä. Siinä tapauksessa suosittelemme uusimman Adobe Reader -version käyttämistä lomakkeiden toiminnan varmistamiseksi. Ohjelman voi ladata maksutta Adoben verkkosivuilta. Hakemukseen voi lisätä liitteitä. Hakemus lähetetään Tilastokeskuksen kirjaamoon, osoite: Tilastokeskus, Kirjaamo, 00022 TILASTOKESKUS tai sähköpostitse osoitteeseen: kirjaamo@tilastokeskus.fi.

Yritystiedonkeruiden luokituspalvelu

Yritystiedonkeruiden luokituspalvelun avulla yritys pääsee taulukkoon, jossa on viimeisin tieto kaikkien toiminnassa olevien ja 31.12.2008 jälkeen lopettaneiden yritysten ja yhteisöjen perusluokituksista. Tietoa päivitetään kuukausittain. Tiedoston voi kopioida ja tallentaa osaksi omia tietojärjestelmiä.

Taulukon avaamiseen tarvitaan käyttäjätunnus ja salasana. Näitä voi pyytää osoitteesta rahoitus@tilastokeskus.fi

Yritystiedonkeruiden luokituspalvelun esittely

Automatisoitu tiedonkeruu

Joissakin yrityksille suunnatuissa tiedonkeruissa on käytössä automatisoitu tiedonkeruu, jolloin yritykset voivat lähettää tiedot suoraan yrityksen omasta tietojärjestelmästä erillisen raportointiohjelman avulla. Lisätietoa automatisoidusta tiedonkeruusta on tiedonkeruiden kotisivuilla. Tarvittavista ohjelmista kerrotaan tiedonkeruun saatekirjeessä.

XBRL Tilastokeskuksessa

Verkkoharavointi

Tilastokeskus haravoi internetistä tietoja tilastotuotantoa varten.  Verkkoharavoinnin keinoin hankitun aineiston laatuun liittyvät riskit tunnistetaan ja arvioidaan ennen verkkoharavointia koskevien päätösten tekemistä. Verkkoharavoinnin käyttäminen tiedonhankintatapana ilmoitetaan tilaston julkaisemisen yhteydessä.

Verkkoharavoinnin periaatteet Tilastokeskuksessa (pdf)

Vuokramökkien verkkoharavointi

Tiedonantajapalaute

Yritykset voivat saada palautetta toimittamistaan tiedoista. Tilastokeskus lähettää palautteena tilastoraportin, jonka avulla yritys voi vertailla tuloksiaan suhteessa oman toimialansa tai alueensa yrityksiin. Tietoja on mahdollista saada kunnittain, maakunnittain ja koko maan tasolla. Tarkempia tietoja palautteesta löytyy tiedonkeruiden kotisivuilta.

Suomi.fi-tunnistautuminen

Tarkempia ohjeita Suomi.fi-tunnistautumisesta

Eräpäiväkalenteri

Eräpäiväkalenteri-palvelun avulla yritys voi tarkastaa yrityksensä tiedonkeruiden eräpäivät. Tiedonkeruisiin vastaaminen on helpompaa, jos tutustuu etukäteen tiedonkeruun aineistoon.

Seuraavat eräpäivät