Lisäpalvelut yrityksille

Tiedonkeruupalvelu yrityksille | Yritystiedonkeruiden luokituspalvelu | Automatisoitu tiedonkeruu | Tiedonantajapalaute | Katso-tunnistautuminen | Eräpäiväkalenteri

 

Tiedonkeruupalvelu yrityksille

Tilastokeskus tarjoaa yrityksille palvelua, josta selviää, missä Tilastokeskuksen tiedonkeruissa yritys on tai on ollut mukana. Tiedottamalla yrityksille tulevista tiedonkeruista, niiden ajankohdista ja niissä tapahtuvista muutoksista helpotetaan tiedonkeruisiin valmistautumista ja vastaamista. Palvelun avulla parannetaan myös vastausten laatua.

Palvelussa on tiedonkeruita vuodesta 2006 alkaen ja uudet tiedonkeruut lisätään palveluun sitä mukaa kun tiedonkeruun otos poimitaan.

Palvelun käyttö edellyttää, että yritys tilaa sitä varten omat käyttäjätunnukset. Tunnuksia tilattaessa on ilmoitettava yrityksen y-tunnus, nimi, yhteystiedot sekä yrityksen yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot.

Tunnukset saa tilaamalla sähköpostitse osoitteesta yritystiedonkeruut@tilastokeskus.fi

Lisätietoja tiedonkeruupalvelusta yrityksille saat myös seuraavilta henkilöiltä:

Satu Viik  029 551 2942
Hele Eloranta 029 551 2748
Kirjaudu palveluun

Yritystiedonkeruiden luokituspalvelu

Yritystiedonkeruiden luokituspalvelun avulla yritys pääsee taulukkoon, jossa on viimeisin tieto kaikkien toiminnassa olevien ja 31.12.2008 jälkeen lopettaneiden yritysten ja yhteisöjen perusluokituksista. Tietoa päivitetään kuukausittain. Tiedoston voi kopioida ja tallentaa osaksi omia tietojärjestelmiä.

Taulukon avaamiseen tarvitaan käyttäjätunnus ja salasana. Näitä voi pyytää osoitteesta rahoitus@tilastokeskus.fi

Yritystiedonkeruiden luokituspalvelun esittely

Automatisoitu tiedonkeruu

Joissakin yrityksille suunnatuissa tiedonkeruissa on käytössä automatisoitu tiedonkeruu, jolloin yritykset voivat lähettää tiedot suoraan yrityksen omasta tietojärjestelmästä erillisen raportointiohjelman avulla. Lisätietoa automatisoidusta tiedonkeruusta on tiedonkeruiden kotisivuilla. Tarvittavista ohjelmista kerrotaan tiedonkeruun saatekirjeessä.

XBRL Tilastokeskuksessa

Tiedonantajapalaute

Yritykset voivat saada palautetta toimittamistaan tiedoista. Tilastokeskus lähettää palautteena tilastoraportin, jonka avulla yritys voi vertailla tuloksiaan suhteessa oman toimialansa tai alueensa yrityksiin. Tietoja on mahdollista saada kunnittain, maakunnittain ja koko maan tasolla. Tarkempia tietoja palautteesta löytyy tiedonkeruiden kotisivuilta.

Katso-tunnistautuminen

Tarkempia ohjeita Katso-palvelusta

Eräpäiväkalenteri

Eräpäiväkalenteri-palvelun avulla yritys voi tarkastaa yrityksensä tiedonkeruiden eräpäivät. Tiedonkeruisiin vastaaminen on helpompaa, jos tutustuu etukäteen tiedonkeruun aineistoon.

Seuraavat eräpäivät