XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Resultat

Statistikcentralen använder uppgifterna i sin statistikföring och dokumentation genom att t.ex. överlåta dem som summauppgifter till databasen KOTA som upprätthålls av undervisningsministeriet.