XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ohjeet vastaamiseen

Henkilöpohjaiset tiedot kalenterivuoden 2013 aikana yliopistoissa suoritetuista tutkinnoista kerätään kaikilta Suomessa toimivilta tiede- ja taideyliopistoilta.

Tiedot toimitetaan tekstitiedostoina tietuekuvauksen mukaisesti Tilastokeskuksen palvelimelle 20.1. mennessä. Tiedonsiirrossa käytettävän sovelluksen käyttäjätunnukset ja salasanat on toimitettu etukäteen yliopistojen yhteyshenkilöille.

Saatekirje

Sähköinen tiedonkeruu

Vain käyttäjäoikeuden Tilastokeskukselta saaneille

Tiedonkeruumateriaalit