XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Svarsanvisning

Hur har jag valts ut för undersökningen?

De 12 500 personer som intervjuas för undersökningen varje månad har slumpmässigt tagits ut ur Statistikcentralens databas över befolkningen i Finland. 

Hur görs intervjun?

Undersökningen görs med webblankett eller genom telefonintervju, och samma svarsperson intervjuas sammanlagt fem gånger under ett och ett halvt år. Det tar i genomsnitt 5–10 minuter att svara både när det gäller webblanketten och per telefon. Svarspersonen kan vid behov ge en annan person tillstånd att lämna uppgifterna på sina vägnar.

Hur tar intervjuaren kontakt?

Statistikcentralens intervjuare skickar ett brev till dem som valts med i undersökningen, där man berättar om undersökningen, webbenkäten och om att intervjuaren kan ta kontakt per telefon. Också sms och e-post används.

Om det inte går att hitta telefonnumret till den som valts ut för undersökningen eller till andra hushållsmedlemmar, skickar man ett brev där man berättar att intervjuaren kommer på besök om coronaläget tillåter. När svarspersonen får detta brev kan han eller hon själv kontakta intervjuaren och komma överens om en telefonintervju eller en bättre tidpunkt för en besöksintervju.

Titta på videon på YouTube

Följebrev

Följebrev (pdf)