XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Resultat

Publicering av resultat

Preliminära uppgifter om arbetskraftskostnadsindexet publiceras 70 dagar efter utgången av det senaste kvartalet. Nya index kan revideras vid behov. Resultaten publiceras på ingångssidan till statistiken.