XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Svarsanvisning

Elektronisk datainsamling

Enkäten besvaras på en elektronisk blankett.

Blanketter och anvisningar

Elektronisk datainsamling

Logga in

Bara för personer som har fått användarrättigheter från Statistikcentralen

Anvisningar

Definitioner

Katso-anvisningar

Katso-autentisering

Följebrev

Enkät om volymindex för industriproduktionen (pdf)