XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Resultat

När publiceras resultaten?

Uppgifterna publiceras omkring 40 dagar efter utgången av statistikmånaden.

Kommande offentliggöranden

Återrapport

De företag som omfattas av enkäten skickas en elektronisk återrapport, som till innehållet är samma som den aktuella månadens publicering.