XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Teollisuuden uudet tilaukset -tiedustelu

Tiedonkeruun kuvaus

Teollisuuden uusien tilausten kyselyssä kerätään kuukauden aikana saatujen uusien tilausten arvo niiden hyödykkeiden ja palveluiden osalta, jotka on tarkoitus tuottaa Suomessa sijaitsevissa toimipaikoissa.

Kyselyyn vastataan verkkolomakkeella. Tilastossa on otettu käyttöön mahdollisuus tunnistautua Verohallinnon Katso-palvelun avulla.

Keneltä tietoja kerätään?

Teollisuuden uudet tilaukset on harkinnanvaraiseen otokseen perustuva tilasto. Perushavaintoyksikkönä on teollisella toimialalla toimiva yritys tai toimialayksikkö, joita otokseen kuuluu kuukausittain noin 420. Liikevaihdolla mitattuna otoksen peittävyys on noin 80 prosenttia.

Otosta tarkistetaan vuosittain ja merkittävimmät uudet yritykset tai toimialayksiköt lisätään otokseen. Otoksen muodostamisessa pyritään siihen, että mahdollisimman pienellä otoskoolla saavutettaisiin riittävä toimialoittainen kattavuus liikevaihdon suhteen.

Yritysten tiedonantovelvollisuus perustuu tilastolakiin (280/2004).

Peruste

Tilastolaki (280/2004)

Tietojen käsittely

Tilastolaki velvoittaa Tilastokeskuksen käsittelemään tiedot luottamuksellisina ja niitä käytetään vain tilastollisiin tarkoituksiin.

Mihin tietoja käytetään?

Teollisuuden uudet tilaukset -kyselyssä kerättyjen tietojen pohjalta laskettu indeksi antaa tietoa uusien tilausten kehityksestä sekä tulevasta tuotannon ja liikevaihdon kehityksestä. Julkinen hallinto, elinkeinoelämä ja tutkimuslaitokset voivat tietojen avulla arvioida talouden kehitystä.

Tiedonkeruun aineistoa käytetään seuraavissa tilastoissa:

Kuinka usein tietoja kerätään?

Kuukausittainen