XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Suomalaisten matkailu - vuositutkimus

Tiedonkeruun kuvaus

Suomalaisten matkailu -vuositutkimus käsittää kaksi erillistä tutkimusta. Toinen on kuukausittain tehtävä matkatutkimus, jossa kerätään tietoa suomalaisten tekemistä matkoista, niiden lukumääristä ja ominaisuuksista, ja toinen on kerran vuodessa tehtävä ns. vuositutkimus, jonka avulla selvitetään tutkimusvuoden aikana matkoja tehneiden henkilöiden määriä. Tutkimusten kohteena ovat yöpymisen sisältäneet matkat kotimaassa ja ulkomaille sekä päivämatkat ulkomaille.

Tutkimukset ovat otospohjaisia puhelinhaastattelututkimuksia. Matkatutkimuksen haastattelut tekee Tilastokeskuksen puhelinhaastattelukeskus eli CATI-keskus yhdessä kuluttajabarometrin tiedonkeruun kanssa. Vuositutkimus tehdään tutkimusvuotta seuraavan vuoden tammi-helmikuussa työvoimatutkimuksen yhteydessä. Tilastokeskuksen kenttähaastattelijat tekevät vuositutkimuksen haastattelut eri puolilla Suomea.

Tietojen antaminen Suomalaisten matkailu -tutkimukseen on vapaaehtoista (tilastolaki 280/2004).

Keneltä tietoja kerätään?

Otoshenkilöt edustavat Suomessa vakituisesti asuvaa 15-74-vuotiasta väestöä. Vuositutkimuksen otoskoko on 2 150-2 400 henkilöä.

Tietojen käsittely

Tilastolaki velvoittaa Tilastokeskuksen käsittelemään annetut tiedot luottamuksellisina.

Mihin tietoja käytetään?

Tutkimuksen tietoja käytetään matkailutilastojen sekä kansantalouden tilinpidon ja maksutaseen laadinnassa. EU:n matkailutilastodirektiivin (95/57/EY) mukaan Tilastokeskus on velvollinen tuottamaan tilastoja matkailusta.

Kuinka usein tietoja kerätään?

Vuosittain toistuva