Kontaktinformation

Innehållet
Härkönen Mervi
Tamminen Taru

Växel: 09 17 341
E-postadress
liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi