Yhteystiedot

Tietosisältö
Härkönen Mervi
Tamminen Taru

Keskus: 09 17 341
Palvelusähköpostiosoite
liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi