XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Resultat

Resultaten i undersökningen om befolkningens användning av informations- och kommunikationsteknik publiceras på undersökningens webbplats i början av november. Då publiceras en översikt över resultaten samt tabellbilagor. Utifrån resultaten skrivs också artiklar i Statistikcentralens tidskrifter.

På Eurostats webbplats publiceras jämförelseuppgifter om de europeiska länderna i december.