XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Svarsanvisning

Hur har svarspersonerna valts ut?

De personer som valts ut för undersökningen om befolkningens användning av informations- och kommunikationsteknik har slumpmässigt tagits ut ur Statistikcentralens databas över befolkningen i Finland. En person som valts ut för undersökningen kan vara vem som helst i åldern 16–89 år som bor i Finland.

Hur genomförs undersökningen?

Statistikcentralen skickar ett brev till dem som valts ut i undersökningens urval. I brevet berättar vi om undersökningen och ger anvisningar om hur man deltar i den. Det går att delta genom att antingen fylla i enkätblanketten på internet eller svara via telefonintervjun. Telefonintervjun görs av en utbildad intervjuare vid Statistikcentralen. Ni behöver inte förbereda Er på förhand.

Besvara enkäten här

Hur tar intervjuaren kontakt?

Statistikcentralen skickar ett brev till de personer som valts ut i urvalet. Brevet innehåller information om undersökningen och om att en intervjuare tar kontakt inom den närmaste framtiden.

Om man inte får tag på telefonnumret till en person som valts ut för undersökningen, skickas ett brev där man ber personen kontakta Statistikcentralen för att komma överens om en tid för intervjun eller svara på undersökningen med webblanketten.

Följebrev

Följebrev (PDF)