XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Rakennuskustannusindeksi

Tiedonkeruun kuvaus

Rakennuskustannusindeksi kuvaa rakentamisen tuotantopanosten, tarvikkeiden, palkkojen ja muiden panosten hintojen kehitystä perusvuoden hintatasoon nähden.

Keneltä tietoja kerätään?

Indeksin hintatiedot kerätään rakennustarvikkeiden valmistajilta, tukkukaupoilta ja alan vähittäismyyjiltä. Tiedonkeruu perustuu otokseen, johon on valittu noin 300 rakennustarvikkeiden valmistajaa tai myyjää.

Kyselyssä mukana olevia yrityksiä ja seurattavia tarvikkeita tarkistetaan tarpeen mukaan.

Yritysten tiedonantovelvollisuus perustuu tilastolakiin (280/2004) ja EU:n tilastoasetukseen (1165/98).

Peruste

Tilastolaki (280/2004)

Tietojen käsittely

Tilastolaki velvoittaa Tilastokeskuksen käsittelemään tiedot luottamuksellisina ja niitä käytetään vain tilastollisiin tarkoituksiin.

Mihin tietoja käytetään?

Kerättyjä tietoja käytetään kuukausittaisen rakennuskustannusindeksin laadinnan lisäksi muiden Tilastokeskuksen hinta- ja kustannusindeksien tuottamisessa.

Tiedonkeruun aineistoa käytetään seuraavissa tilastoissa:

Kuinka usein tietoja kerätään?

Kuukausittainen