XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Enkät om finansieringsleasing

Beskrivning av datainsamlingen

I den årliga enkäten över finansieringsleasing frågas efter uppgifter efter sektor och näringsgren om finansieringsleasing.

Från vem samlas uppgifterna in

Alla företag som bedriver finansieringsleasing.

Behandling av uppgifter

Statistiklagen förpliktar Statistikcentralen att behandla uppgifterna konfidentiellt.

Till vad används uppgifterna?

Uppgifterna används för uppgörande av statistik över finansieringsleasing. Statistiken publiceras i april. Uppgifterna används också för uppgörande av nationalräkenskaperna.

Material från datainsamlingen används i följande statistik:

Hur ofta insamlas uppgifterna?

Årligen