Luottokanta

Tiedonkeruun kuvaus

Tiedonkeruussa tiedustellaan kotimaahan ja ulkomaille myönnettyjä luottoja luotonsaajan sektorin ja toimialan sekä luoton käyttötarkoituksen mukaan eriteltyinä. Tietoja kerätään luottokannan ja uusien nostettujen antolainojen jakaantumisesta luotonantaja- ja luotonsaajasektoreittain, luotonsaajatoimialoittain, rahoitusvaateittain sekä luoton käyttötarkoituksen mukaan. Tilastokeskus kerää tietoja myös pienlainayritysten toiminnasta osana luottokantatilastoa.

Luottokantatilaston tiedot kerätään neljännesvuosittain. Tiedot toimitetaan Tilastokeskukseen salattua postijärjestelmää käyttäen.

Keneltä tietoja kerätään?

Luottokantatietoja kerätään vakuutusyhtiöiltä, muilta rahoituslaitoksilta, valtiolta ja sosiaaliturvarahastoilta sekä pienlainayhtiöiltä. Neljännellä neljänneksellä Tilastokeskus kerää lisäksi eläkesäätiöiden luotonantotiedot.

Tiedonantovelvollisuus perustuu tilastolakiin (280/2004).

Peruste

Tilastolaki (280/2004)

Tietojen käsittely

Tilastolaki velvoittaa Tilastokeskuksen käsittelemään tiedot luottamuksellisina.

Mihin tietoja käytetään?

Tietoja käytetään muun muassa EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen yhteydessä arvioitaessa EU:n jäsenmaiden julkisen talouden tilaa sekä muissa rahoitusta kuvaavissa katsauksissa.

Tiedonkeruun aineistoa käytetään seuraavissa tilastoissa:

Muutos

Vuodesta 2013 lähtien luottokannan tiedonkeruu-uudistuksen yhteydessä tiedonantorasitusta on vähennetty. Tilastokeskus saa rahalaitosten luottokantatiedot Suomen Pankilta.

Kuinka usein tietoja kerätään?

Neljännesvuosittainen