XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Luottokanta

Tiedonkeruun kuvaus

Tiedonkeruussa tiedustellaan kotimaahan ja ulkomaille myönnettyjä luottoja luotonsaajan sektorin ja toimialan sekä luoton käyttötarkoituksen mukaan eriteltyinä. Tietoja kerätään luottokannan ja uusien nostettujen antolainojen jakaantumisesta luotonantaja- ja luotonsaajasektoreittain, luotonsaajatoimialoittain, rahoitusvaateittain sekä luoton käyttötarkoituksen mukaan. Tilastokeskus kerää tietoja myös pienlainayritysten toiminnasta osana luottokantatilastoa.

Luottokantatilaston tiedot kerätään neljännesvuosittain. Tiedot toimitetaan Tilastokeskukseen salattua postijärjestelmää käyttäen.

Keneltä tietoja kerätään?

Luottokantatietoja kerätään vakuutusyhtiöiltä, muilta rahoituslaitoksilta, valtiolta ja sosiaaliturvarahastoilta sekä pienlainayhtiöiltä. Neljännellä neljänneksellä Tilastokeskus kerää lisäksi eläkesäätiöiden luotonantotiedot.

Peruste

Tilastolaki (280/2004)

Tietojen käsittely

Tilastolaki velvoittaa Tilastokeskuksen käsittelemään tiedot luottamuksellisesti.

Mihin tietoja käytetään?

Tietoja käytetään myös kansantalouden tilinpidon laadintaan, mm. EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen yhteydessä arvioitaessa EU:n jäsenmaiden julkisen talouden tilaa,
sekä muissa rahoitusta kuvaavissa katsauksissa.

Tiedonkeruun aineistoa käytetään seuraavissa tilastoissa:

Muutos

Q1/2013 Lähtien luottokannan tiedonkeruu-uudistuksen yhteydessä tiedonantorasitusta on vähennetty.
Tilastokeskus saa rahalaitosten luottokantatiedot Suomen Pankilta.

Q1/2014 lähtien luottokannassa käytetään sektoriluokituksena versiota 2012. Tästä johtuen tiedonantajajoukkoa on jouduttu laajentamaan.

Kuinka usein tietoja kerätään?

Neljännesvuosittainen