XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Contact information

General inquiries
Kananoja Harri
Liimatainen Tomi

Telephone: +358 29 551 1000
Service email
kvhintavertailu.tilastokeskus@tilastokeskus.fi